30 lat Traktatu z Maastricht

Traktat z Maastricht czyli Traktat o Unii Europejskiej.
Traktat z Maastricht.
Źródło: Traktat z Maastricht (europa.eu)

Powstanie Unii Europejskiej

Ponad 30 lat temu został podpisany Traktat o Unii Europejskiej, zwany popularnie Traktatem z Maastricht.

Na mocy tego Traktatu utworzono Unię Europejską na podstawie Wspólnot Europejskich, wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Wraz z wejściem w życie Traktatu o Unii Europejskie Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) stała się Wspólnotą Europejską (WE).

Tekst traktatu można znaleźć pod linkiem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:11992M/TXT

Jakie są najważniejsze skutki?

Utworzenie UE

Należy pamiętać, że praktycznie idea integracji europejskiej zaczęła się od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, utworzonej poprzez podpisanie 18 kwietnia 1951 (wszedł w życie dopiero 23 lipca 1952 r.) Traktatu Paryskiego i do obecnej UE i jej stopnia integracji musiało upłynąć wiele lat. Ciekawostką może się wydawać, że Traktat Paryski podpisano na czas określony – 50 lat.

EWWiS tworzyło zaledwie 6 krajów: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN oraz Włochy. Oczywiście nie istniały wtedy udogodnienia dla obywateli, jak Strefa Schengen, wspólna waluta itd.

Sygnatariusze

Traktat z Maastricht podpisało 12 państw: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy. Oczywiście Wielka Brytania już wyszła z UE, więc obecnie Traktat wiąże jedynie 11 z państw założycielskich. Od 1992 roku do UE przystąpiło kolejne 16 państw i zapewne to jeszcze nie koniec rozszerzania UE.

Nowa wspólnotowa waluta – EURO

Traktat z Maastricht umożliwił wprowadzenie waluty EURO w krajach spełniających określone wymagania.
Nie wszystkie kraje UE posługują się EURO!

Traktat o Unii Europejskiej stworzył podwaliny do wprowadzenia wspólnej waluty – EURO i zasady, jakie muszą spełniać kraje aby mogły wprowadzić wspólnotową walutę. Dlatego też, Traktat był podstawą do stworzenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Systemu Europejskich Banków Centralnych. Warto wspomnieć, że w 2022 roku obchodzimy 20 rocznicę wprowadzenia do obiegu banknotów EURO. Dla dociekliwych, zainteresowanych zabezpieczeniami przed fałszerstwem we wspólnotowych banknotach istnieje strona na której objaśniono jak weryfikować autentyczność waluty: Security features (europa.eu)

Suche fakty o Traktacie

  • Podpisanie: Maastricht (Holandia), 7 lutego 1992 r.
  • Wejście w życie: 1 listopada 1993 r.
  • Traktat zawiera 112 stron, z których ostatnie to odręczne podpisy sygnatariuszy.

Gdzie jest to Maastricht?

Maastricht znajduje się w Limburgii w Holandii. Jest uznawane za najstarsze miasto tego kraju. Nazwa pochodzi od zwrotu Mosae Trajectum, oznaczającego „przeprawa przez Mozę” i odnosi się do mostu nad rzeką Mozą zbudowanego przez Rzymian jeszcze w okresie panowania Oktawiana Augusta. Jako że August panował na przełomie er, oznacza to, że Maastricht ma ponad 2000 lat…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę